Bảng Giá

Loại XeMở Cửa (4km)Từ 5km>15km>16kmThời Gian Chờ
Xe 0.5 Tấn199.00016.000/km14.000/km60.000/h
Xe 1.5 Tấn249.00020.000/km18.000/km60.000/h

PHÍ BỐC XẾP ĐỒ ĐẠC

Loại xe Phí bốc xếp 2 đầu
Xe 0.5 Tấn 140.000 VNĐ/ xe
Xe 0.75 Tấn 160.000 VNĐ/ xe
Xe 1.5 Tấn 280.000 VNĐ/ xe
Xe 1.9 Tấn 570.000 VNĐ/ xe
Xe 2 Tấn ( Dài 6m ) 750.000 VNĐ/ xe

CHI PHÍ KHÁC (NẾU CÓ)

Thùng Carton (60x40x35 cm) 18.000 VNĐ / thùng
Màng PE bọc lót đồ đạc Miễn phí
0789 882 323